Manual udhëzimesh i Ministrisë së Shëndetësisë së Rusisë
13 tetor

Manual udhëzimesh i Ministrisë së Shëndetësisë së Rusisë

Në kuadrin e zhvillimit të marrëdhënieve me vendet e huaja në fushën e shëndetësisë, si edhe me qëllim promovimin e turizmit mjekësor, Ministria e Shëndetësisë së Rusisë ka përgatitur një manual udhëzimesh mbi veprimtarinë e institucioneve të saj vartëse.

Ky manual udhëzimesh përmban kontakte të institucioneve mjekësore, si edhe të dhëna për shërbimet që ofrojnë. Informacioni është në gjuhën ruse dhe angleze.

Manuali është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë së Rusisë: https://minzdrav.gov.ru/ministry/inter.