MIKHAIL AFANASIEV

Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Federatës Ruse në Republikën e Shqipërisë

Ka lindur në 1954 në Moskë.

Në vitin 1980 mbaroi studimet në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare (fakulteti i të Drejtës Ndërkombëtare) dhe filloi karrierën diplomatike.

Mbajti dëtyra të ndryshme në Aparatin qëndror të Ministrisë së Jashtme, si edhe në përfaqësitë diplomatike jashtë vendit (Xhibuti, Nigeri, Francë).

Në vitet 2000-2005 është Zëvendësdrejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore të MPJ-së, në 2005-2010 – Ambasador i Rusisë në Etiopi.  

Në vitin 2010 u emërua drejtor i Departamentit të informacionit të MPJ-së.

Ka rangun diplomatik të Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë nga viti 2013.

Flet frëngjisht dhe anglisht.

Është i martuar, ka një vajzë.